Innova MicroLab project

 

Innova MicroLab arises from the need to address an existing global health problem, resistance to antimicrobial drugs, and prevent the possibility of infections becoming uncontrollable for this reason. The project envisages the development of two fully automated technology platforms that will improve the treatments applied to patients.

O proxecto Innova MicroLab conta cun orzamento de 5,7 M. euros financiado nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) dentro do Programa operativo Plurirrexional de España (POPE) 2014-2020 no marco dun convenio de colaboración entre o Servizo Galego de Saúde e o Ministerio de Ciencia e Innovación.